Síla rodu - objevte energii vlastních kořenů

Šamanská technika je jednou z druhu rodinných konstalací. Přišla k nám z Nizozemska od šamana Daan Van Kampenhouta.

Tato konstalace umožní vytvořit prostor pro navázání či prohloubení vědomého kontaktu s vlastními předky. Kontaktem lze obnovit zdroj z nějž můžeme v našich nynějších životech čerpat - požehnání, sílu, klid, laskavost, podporu, nadhled atp. Uvědomit si, že nejsem sám/sama a mám k dispozici zdroje pro to, co právě potřebuji. Posílit důvěru a jistotu v sebe. Navázat spojení s tím odkud pocházím a co mne utváří. Hluboká individuální práce v poli předků.

Všichní máme právo na podporu naších předků, ale málokdy tuto energii využíváme. 

 

Jak to funguje?

Máme problém který chceme vyřešit. Požadavek se může týkat čehokoliv: práce, zdraví, vztahy, finance… 

K práci se používá speciální mapa 7 generací a kamínky symbolizující zdroje energie. Kamínky si klient může přinést svoje. Terapeut je v tomto procesu průvodcem. V okamžiku, kdy je terapeut naladěn na klienta, skenuje mapu a hledá zdroje síly, klient přijmá. 

Co se dá očekávat? Přijde pomoc, změna, mohou to být noví lidé, nápady, přiležitosti atd. S poděkováním přijímáme. 

Odkaz na zahraniční zdroj, tedy informace odkut tato technika přichází k nám do ČR.

https://daanvankampenhout.com

 

Cena

Cena za celé sezení, které trvá 60 minut je 700,- Kč

 

Na setkání s Vámi se těší MUDr. Julia Burová

tel: 731 003 723